Showing 1–12 of 28 results

4.800.000.000,0

Diện tích  71m2
Giá  4,8 tỉ
Lượt xem  173

2.850.000.000,0

Diện tích 48 m2
Giá   2,850 tỉ
Lượt xem 165

1.344.000.000,0

Diện tích 48
Giá  1.344 tỉ
Lươt xem 146

2.900.000.000,0

Diện tích 58 m2
Giá 2.9 tỉ
Lượt xem 204

2.900.000.000,0

Diện tích 60m2
Giá 2,9 tỉ
Lượt xem 131

  1 tỷ 3
  70m2
  Trung tâm
  79
 

  12m
  250m2
  Đường Cửu Việt mới
  79
 

Nhà Đất Gia Lâm Bán

BÁN ĐẤT BIỆT THỰ KHU 31ha

  58m2
  258m2
  Cạnh đường Cửu Việt mới
  79
 

Nhà Đất Gia Lâm Bán

BÁN ĐẤT BIỆT THỰ KHU 31HA

  12,87m
  255m2
  Cạnh lô góc
  79
 

  13,9m
  225m2
  Hướng tây bắc \
  79
 

Diện tích 64m2
Giá 2,4 tỉ
Lượt xem 89 

Diện tích 108 m2
giá 4.950 tỉ
lượt xem 102