Showing all 12 results

4.800.000.000,0

Diện tích  71m2
Giá  4,8 tỉ
Lượt xem  173

2.900.000.000,0

Diện tích 58 m2
Giá 2.9 tỉ
Lượt xem 204

2.900.000.000,0

Diện tích 60m2
Giá 2,9 tỉ
Lượt xem 131

Diện tích 64m2
Giá 2,4 tỉ
Lượt xem 89 

2.980.000.000,0

Diện tích  74 m2
Giá  2,980 tỉ
Lượt xem  98

Diện tích 59,5 m2
Giá 3,960 tỉ
Lượt xem 102

8.370.000.000,0

Diện tích  62 m2
Giá  8,370 tỉ
Lượt Xem  242

4.630.000.000,0

Diện tích 82.7 m2
Giá  4.63 tỉ
Lượt xem 98

2.550.000.000,0

Diện tích  35 m2
Giá 2.55 tỉ
Lượt xem 152
Vị trí Khu cán bộ Học viện Nông nghiệp, Đường G

3.845.000.000,0

Diện tích  69,9 m2
Giá  3.845 tỉ
Lượt Xem  122

Diện tích 100 m2
Mặt tiền 5 m
Giá tiền 6,5 tỉ
Lượt xem 1,2 triệu
Ngày đăng 15/10/2020